Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η  θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων κυρίως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Στην έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική-εναρκτήρια συνάντηση. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως συμβουλευτική συνάντηση.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 600 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο/η «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση

 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και την εκπαιδευτική ηγεσία αλλά και να εκτεθούν σε σύγχρονες έννοιες και διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το πεδίο.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Στην έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική-εναρκτήρια συνάντηση. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως συμβουλευτική συνάντηση.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 400 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο/η «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Ένα απαραίτητο και αναγκαίο σεμινάριο για την αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων που προκύπτουν στη καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές αρχές αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερη εστίαση σε πρακτικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης
 
 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Πέρα από την ασύγχρονη εκπαίδευση, υπάρχουν και συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης για επίλυση αποριών, καθοδήγηση και υποστήριξη στις παρουσιάσεις των μικροδιδασκαλιών.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 110 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο/η «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση: σύγχρονες προσεγγίσεις και διεθνείς ενταξιακές εκπαιδευτικές πρακτικές

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της ενταξιακής φιλοσοφίας και εκπαίδευσης, καθώς και η προσέγγιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μέσα από μία ενταξιακή οπτική.

Ειδικότερα στοχεύει σε μια υψηλού επιπέδου  εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα αυτό και στην παροχή όλων εκείνων των θεωρητικών γνώσεων, εννοιολογικών αποσαφηνίσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εκπαιδευτικών πρακτικών που διασφαλίζουν μια ολόπλευρη κατάρτιση και εξειδίκευση που συμβάλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση των διαφορετικών μαθητών/τριών συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Στην έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική-εναρκτήρια συνάντηση. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως συμβουλευτική συνάντηση.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 520 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο/η «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές αρχές αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερη εστίαση σε πρακτικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης
 
 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Πέρα από την ασύγχρονη εκπαίδευση, υπάρχουν και συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης για επίλυση αποριών, καθοδήγηση και υποστήριξη στις παρουσιάσεις των μικροδιδασκαλιών.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 110 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο/η «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στελεχών εκπαιδευτικών οργανισμών: Εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με την εκπαίδευση ενηλίκων, εστιάζοντας σε ενήλικες που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

 

 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Στην έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική-εναρκτήρια συνάντηση. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως συμβουλευτική συνάντηση.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 485 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Ένα απαραίτητο και αναγκαίο σεμινάριο για την αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων που προκύπτουν στη καθημερινή λειτουργία του σχολείου.