Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς:
Από το Α ως το Ω της εκπαιδευτικής νομοθεσίας!

Παρέχει πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π.

Ένα απαραίτητο και αναγκαίο σεμινάριο για την αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων που προκύπτουν στη καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Γεώργιος Κουλαουζίδης
Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

Ελισσάβετ Δαλαμπύρα
Δικηγόρος/Μέλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ300 Ώρες
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS12
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΣύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΛΗΞΗΣ10.06.2024 – 28.03.2025

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους/τις εκπαιδευόμενους/ες έναν ισχυρό θεωρητικό και πρακτικό βαθμό κατανόησης του δικαίου που διέπει τον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και τη μελέτη και ανάδειξη των νομικών προβλημάτων που προκύπτουν εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.

Λεπτομέρειες Προγράμματος & Εγγραφή

 • Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα.
 • Στην έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική-εναρκτήρια συνάντηση. Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας θα πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως συμβουλευτική συνάντηση.
 • Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 310 ωρών, θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) στην  εκπαιδευτική πλατφόρμα του συνεργαζόμενου με το ΕΑΠ εκπαιδευτικού οργανισμού «meafora». Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο/η «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
Τίτλος ενότητας Εβδομάδες Ώρες διδασκαλίας (σύγχρονη + ασύγχρονη) ECTS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ
Νομικό Σύστημα 1-6 25 (5 + 20) 2 Έλσα Δαλαμπύρα
Θέματα λειτουργίας σχολικής μονάδας 7-12 25 (5 + 20) 2 Έλσα Δαλαμπύρα
Οργάνωση της Εκπαίδευσης 13-18 25 (5 + 20) 2 Έλσα Δαλαμπύρα
Επιστημονικές συγκρούσεις-η συναλλαγή των πολιτών 19-24 25 (5 + 20) 2 Έλσα Δαλαμπύρα
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτικών 25-30 25 (5 + 20) 2 Έλσα Δαλαμπύρα
Πειθαρχικό δίκαιο 31-36 25 (5 + 20) 2 Έλσα Δαλαμπύρα
Σύνολο   150 (30 + 120) 12  
 • Σε όλους/ες τους/ις εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων, που θέλουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και νομικά ορθά τα θέματα που ανακύπτουν στη λειτουργία του σχολείου.
 • Σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αποκτήσουν συστηματική γνώση και δεξιότητες αποτελεσματικής αξιοποίησης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
 • Σε διοικητικά στελέχη -υπαλλήλους που υπηρετούν σε φορείς.
 • Σε πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση
 • Σε φοιτήτριες/ές που έχουν αντίστοιχο προσανατολισμό  με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Σε στελέχη και υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης που θέλουν να αποκτήσουν προβάδισμα στην επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης.
 • Οδηγός μελέτης
 • Παρουσιάσεις ppt
 • Βιβλιογραφία (Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς)

250€ με δυνατότητα καταβολής του ποσού σε 5 δόσεις (5 X 50 €)

20% έκπτωση για εκπαιδευτικούς. (200€ σε 6 δόσεις.)

30% έκπτωση σε φοιτητές, φοιτήτριες, ανέργους/άνεργες ή μη-μόνιμους εκπαιδευτικούς (π.χ. ωρομίσθιους, αναπληρωτές) (175€)

50% έκπτωση (125€) σε όσους κάνουν την ίδια περίοδο  εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ

Ειδική έκπτωση 50%  για όσους/ες έχουν ήδη παρακολουθήσει ή παρακολουθούν παράλληλα και άλλο πρόγραμμα του φορέα:

 • 125€

Το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνει τις παρακάτω μοριοδοτήσεις:

 1. 2 μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
 1. 2 μόρια σευποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019
 2. 10 μόριαγια προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Υπουργική Απόφαση 48190/E1 ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019
 3. 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 (για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):
 4. 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), (Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018)
 5. Σύμφωνα με το νέο νόμο για το σύστημα διορισμού́ και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα.

 

Το πρόγραμμα μοριοδοτεί επίσης για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (Ν. 4823/21) ως εξής:

 1. 1-2 μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων. (Κάθε πρόγραμμα μοριοδοτείται με ένα μόριο. Επιτρέπεται η μοριοδότηση μέχρι δύο προγραμμάτων).

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο σύνδεσμο του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ  και η κατοχύρωση της αίτησης γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αναγράφεται παρακάτω:

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
-Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών (για φοιτητές)

Ο  αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση του τέλους συμμετοχής.
Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278
Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στην κατάθεση οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς»
Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται στο meafora@eap.gr  ως επισυναπτόμενο.

 1. Στην περίπτωση καταβολής των διδάκτρων με δόσεις παρακαλούμε ακολουθήστε για κάθε δόση  τη διαδικασία που αναφέρεται στη σελίδα του προγράμματος για την κατάθεση της πρώτης.  Επιπλέον στείλτε συνημμένα το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: meaforaseminars@gmail.com
 2. Οι δόσεις καταβάλλονται:

  • 1η Με την κατάθεση της αίτησης

  • 2η Από 15/7 έως 22/7/2024

  • 3η Από 26/8 έως 2/9/2024
  • 4η Από 7/10 έως 14/10/2024
  • 5η Από 18/11 έως 25/11/2024
 3. Στην περίπτωση που δικαιούστε έκπτωσης παρακαλούμε συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο την κατηγορία της έκπτωσης την οποία δικαιούστε και επισυνάψτε  το αντίστοιχο δικαιολογητικό

 4. Για την έγκριση της αίτησης σας είναι απαραίτητο να επισυνάψετε στην online φόρμα συμμετοχής το αποδεικτικό κατάθεσης τον διδάκτρων στην τράπεζα (είτε του συνολικού ποσού είτε της πρώτης δόσης).

 5. Μπορείτε να ελέγχετε εάν η αίτησή σας έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη σελίδα του προγράμματος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του  Ε.Α.Π., στο πεδίο “Δείτε την αίτηση σας”.

 6. Για τεχνικά θέματα (κωδικοί – είσοδος στην παλτφόρμα κ.ά.) θα απευθύνεστε στο mail “elearning@meafora.gr”  Για οργανωτικά θέματα στο meafora@eap.gr Για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο με τον επιστημονικό υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές.

 7. Για την έναρξη των μαθημάτων και για την διαδικασία εισόδου σας στη μαθησιακή πλατφόρμα θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα μετά από την λήξη των εγγραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Α. Να απευθύνονται στο e-mail: “meafora@eap.gr
Β. Να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ

Συχνές Ερωτήσεις

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του και ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό meafora  πλεονεκτούν σε σχέση με άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα επειδή διακρίνονται για : 

 • Το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και την ποιότητα του  περιεχομένου των σπουδών
 •  Το απόλυτα εξειδικευμένο επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό
 • Τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευομένων
 • Τις σύγχρονες – πέρα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση-  συναντήσεις με τους διδάσκοντες για την επίλυση προβλημάτων και αποριών που ανακύπτουν στη διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Όλα τα προγράμματα του meafora, είναι προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. , που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιούνται και αξιολογούνται από ακαδημαϊκά και επιστημονικά στελέχη του Πανεπιστημίου.

Μετά από το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα λάβετε πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που θα μπορείτε να χρησιμοποιήστε για τη μοριοδότησή σας είτε για προσλήψεις – διορισμούς είτε για την επιλογή στελεχών. Η μοριοδότηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του προγράμματος που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε.

Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε μπορείτε να μοριοδοτηθείτε για διάφορες κατηγορίες διορισμών – προσλήψεων και επιλογής στελεχών. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση των σχετικών μοριοδοτήσεων με βάση τους σχετικούς νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις.

Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια με την εγκυρότητα και την πιστοποίηση του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Μοριοδότηση Σεμιναρίων

ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Εφόσον το σεμινάριο είναι διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και  πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών τότε μοριοδοτεί ως εξής:

Εάν η επιμόρφωση ΑΕΙ (πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. είναι συνολικής διάρκειας 300 τουλάχιστον ωρών ή 9μηνης τουλάχιστον διάρκειας τότε μοριοδοτεί και τα στελέχη εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4823/21 ως εξής:

Για την κατάταξη στον επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής:

·         Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας  τουλάχιστον 400 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών.

•         2 μόρια σε Υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).

 

•         1-2 μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

( Κάθε πρόγραμμα μοριοδοτείται με ένα μόριο. Επιτρέπεται η μοριοδότηση μέχρι δύο προγραμμάτων).

•         Για την ένταξη στους πίνακες των υποψήφιων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων:

•         Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα που ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών

•         2 μόρια σε Υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).

 

·         Για την επιλογή Διευθυντών – Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.):

Επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, ή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2

 

•         Για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.):             

10 μόρια  (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).

 

 

 

•         Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):

 

Επιμόρφωση σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ή -επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2).

 

 

 

•         Για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018): 

ü  Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3).

 

ü  Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3.

 

 

·         Για τη μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στις δομές του ΟΑΕΔ (Ι.Ε.Κ., Σ.ΕΚ., Π.Σ.Ε.Κ.):

ü  Σύμφωνα με το νέο νόμο για  το σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα.

 

 

 

Τα  εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματά του meafora και  του Κ.Ε.ΔΙ..ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π., απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να εμπλουτίσει γνώσεις και δεξιότητες σε  θέματα εκπαίδευσης, και δια βίου μάθησης.

Ειδικότερα απευθύνονται σε:

 • Εκπαιδευτικούς), στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων.
 • Πτυχιούχους καθηγητικών σχολών και αποφοίτους ΑΕΙ/ ΙΕΚ  κ.ά. που επιδιώκουν πρόσληψη ή διορισμό σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Φοιτητές/τριες
 • Ανέργους που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτές και υποψήφιους εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές και υποψήφιους εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Ειδικό διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • Διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους/ες στην Εκπαίδευση
 • Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές με ευάλωτες ομάδες

Η αίτηση για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά online με τη συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος που θα βρείτε στην σελίδα του κάθε πογράμματος, είτε με συνημμένη αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meafora.gr.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο σύνδεσμο που θα βρείτε στη σελίδα του κάθε προγράμματος και η κατοχύρωση της αίτησης γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αναγράφεται παρακάτω:

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

-Aπολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

-Αστυνομική ταυτότητα

Ο  αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση του τέλους συμμετοχής.

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στην κατάθεση οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος π.χ. «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση»

Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται στο eee@eap.gr ως επισυναπτόμενο Υπόψη κ. ………….  .

Πληροφορίες: Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι η κ. ……………………………   τηλ. 2610367681, eee@eap.gr

Η εγγραφή στο πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν καταβληθεί στον αναφερόμενο  λογαριασμό του Ε.Α.Π.  είτε η  πρώτη  δόση του  ποσού των διδάκτρων κάθε προγράμματος, είτε το ποσό εφάπαξ (όπου απαιτείται).  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της αναλυτικής παρουσίασης του προγράμματος. 

Μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης μαζί με τους κωδικούς (username και password) με τους οποίους θα μπορείτε να έχετε πλέον πλήρη πρόσβαση στην ολοκληρωμένη μαθησιακή πλατφόρμα του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση για τη διευκόλυνση των εκπαιδευμένων και την υποστήριξή τους, ο οδηγός σπουδών κάθε προγράμματος προβλέπει εναρκτήρια  εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνάντηση για την οποία θα υπάρξει ειδοποίηση σε κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, τόσο μέσω της μαθησιακής πλατφόρμας όσο και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μία από τις  καινοτομίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. και του meafora, είναι ότι στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας του προγράμματος, προβλέπονται σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις με τους διδάσκοντες όπου θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες – κατευθύνσεις για τη στήριξη των εκπαιδευομένων.

Μπορείτε να απευθύνετε την ερώτησή σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meafora.gr, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή μέσω του chatbot της σελίδας.