Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων – 2ος Κύκλος

Παρέχει πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αλέξης Κόκκος
Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Μαρία Καγιαβή
Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ευφροσύνη Κωσταρά
Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ400 ώρες, (29 εβδομάδες / 7 μήνες)
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS24
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕξ αποστάσεως
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΛΗΞΗΣ10/06/2024 – 09/02/2025

Λεπτομέρειες Προγράμματος & Εγγραφή

Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων» επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων τη δυνατότητα να γίνονται πραγματικοί δάσκαλοι-δημιουργοί, συντελεστές της ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων. Σκοπός είναι να αποκτήσουν καινοτόμους, βιωματικές και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και να μπορούν με αυτοπεποίθηση να τις εφαρμόζουν αποδοτικά και αβίαστα στην εκπαιδευτική πράξη, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοί τους να αναπτύσσουν δεξιότητες-κλειδιά, όπως είναι η κριτική σκέψη, το «μαθαίνω να μαθαίνω», η κατανόηση της τέχνης, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία.

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε δύο βασικές μεθόδους:

-«Μετασχηματισμός στερεοτυπικών αντιλήψεων»: Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο κριτικής επανεξέτασης και αμφισβήτησης στερεοτυπικών/λανθασμένων αντιλήψεων. Η μέθοδος που έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο Εκπαίδευση και Χειραφέτηση: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων (2017), έχει εφαρμοστεί με εξαιρετική επιτυχία σε χιλιάδες σχολεία, ΣΔΕ και άλλους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας, καθώς και στην Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία , Ρουμανία και Σουηδία.

Ο δημιουργός της μεθόδου και εκπαιδευτής του Προγράμματος

Ο Αλέξης Κόκκος είναι ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων και π. Κοσμήτωρ στο ΕΑΠ, καθώς και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας, καθώς και στην ίδρυση του ΕΑΠ. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης από το οποίο πιστοποιήθηκαν 10.000 εκπαιδευτές, και συνυπεύθυνος του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Έχει επίσης αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό διεθνές έργο.(Βλ. περισσότερα στην ενότητα «Εκπαιδευτής του Προγράμματος»).

-«Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»: Η μέθοδος αυτή, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO, διαμορφώθηκε από την Σχολή Εκπαίδευσης του Harvard, εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα σχολεία των ΗΠΑ και έχει επεκταθεί παγκοσμίως σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη όλου του φάσματος δεξιοτήτων μέσα από την μεθοδική παρατήρηση εικαστικών, κινηματογραφικών, λογοτεχνικών και μουσικών έργων τέχνης. Ο Αλέξης Κόκκος στο βιβλίο του Exploring Art for Perspective Transformation (2021) εμπλούτισε  αυτή την μέθοδο συνδέοντάς την με την κριτική προσέγγιση κοινωνικών, πολιτισμικών και ηθικών ζητημάτων.

Τίτλος Θ.Ε.1: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων.

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

-Μελετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων.

-Επεξεργάζονται κίνητρα με στόχο την υποκίνηση των εκπαιδευομένων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 100 ώρες/4 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.2: Εισαγωγή στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Κατανοούν το περιεχόμενο αλλά και τις διάφορες πρακτικές στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

-Διακρίνουν τα είδη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

-Αποδεχθούν την ιδέα ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι συνεχής.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 40 ώρες/1,6 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.3: Εμβαθύνοντας στους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων (δεξιότητες 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας-μηχανικής επιστήμης, δεξιότητες του νου)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν και επεξηγούν τους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων.

-Διατυπώνουν παραδείγματα ερωτήσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων.

-Κατανοούν την σημασία σαφούς και στοχευμένης διατύπωσης ερωτήσεων και δραστηριοτήτων με άξονα αναφοράς τους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 80 ώρες/3,2 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.4: Σχεδιασμός Διδακτικών Ενοτήτων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Να προσδιορίζουν με βάση τα παραπάνω το σκοπό και τους στόχους (γνώσεις, ικανότητες, σχέσεις) της διδακτικής ενότητας.

-Προσδιορίζουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές.

-Αναπτύσσουν το διδακτικό υλικό.

-Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 20 ώρες/0,8 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.5: Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές καλλιέργειας δεξιοτήτων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν καινοτόμες βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές, που συντελούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με έμφαση στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη σχέσεων μέσα στην ομάδα, στη συνεργατικότητα.

-Υλοποιούν στη διδακτική πράξη αποτελεσματικά βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές, που συντελούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 20 ώρες/0,8 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.6: Εμπλουτισμός διδακτικών ενοτήτων και μετασχηματισμός στερεοτυπικών αντιλήψεων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν μεθόδους μετασχηματισμού των στερεοτυπικών αντιλήψεων των μαθητών τους.

-Εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες και μεθόδους μετασχηματισμού των στερεοτυπικών τους αντιλήψεων.

-Υιοθετούν τη μετασχηματιστική προοπτική στη διδασκαλία τους.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 40 ώρες/1,6 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.7: Αξιολόγηση σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων & αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7

Όταν μελετήσουν οι επιμορφωνόμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας και αυτοαξιολόγησης του έργου τους.

-Μπορούν να διαμορφώνουν και εφαρμόζουν ένα λειτουργικό τρόπο αξιολόγησης της διδασκαλίας.

-Ασπαστούν τη σημασία της αυτοαξιολόγησής τους για την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 20 ώρες/0,8 ECTS

 

Τίτλος Θ.Ε.8: Εκπόνηση τελικής εργασίας

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET 80 ώρες/3,2 ECTS

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: (εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικό υλικό)

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που αφορά την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις τρίωρες ενότητες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι συνεχής η επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους διδάσκοντες για παροχή καθοδήγησης/συμβουλευτικής σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, την εκπόνηση των εργασιών κ.ά.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία, αναπληρωτές, μη διορισμένους)

-Στελέχη Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετάσχουν:

α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,

β) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης,

δ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

ε) Διευθυντές Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.),

ζ) Διευθυντές Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων,

η) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων,

θ) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ.,

ι) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

κ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

– α)Μόνιμους εκπαιδευτικούς προς απόσπαση στα ΣΔΕ, β) Συμβούλους Ψυχολόγους και Συμβούλους Σταδιοδρομίας σε ΣΔΕ, γ) εκπαιδευτές σε Κ.Δ.Β.Μ. & ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΣΔΕ

-Απόφοιτοι Σχολών Νηπιαγωγών, ΠΤΔΕ, Καθηγητικών Σχολών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

-Απόφοιτοι άλλων Σχολών ΑΕΙ, που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του Προγράμματος

Το υλικό είναι διαμορφωμένο με τη μέθοδο της εξ  αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης:

 • Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες, τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙
 • Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει σε όσους/όσες το παρακολουθήσουν τα εξής μόρια:

Για Διορισμό και Πρόσληψη στην Τυπική και Μη Τυπική Εκπαίδευση

 • 2 μόρια σε Υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
 • 2 μόρια σε Υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).
 • Για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.): 10 μόρια (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
 • Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021): Επιμόρφωση σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ή -επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2).
 • Για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018): Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3), Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3.
 • Για τη μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στις δομές του ΟΑΕΔ (Ι.Ε.Κ., Σ.ΕΚ., Π.Σ.Ε.Κ.): Σύμφωνα με το νέο νόμο για το σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα. Για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης Για την Ένταξη σε Πίνακες και Μητρώα Εκπαιδευτών Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα που ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών
 • Για την ένταξη στους πίνακες των υποψήφιων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων: Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα που ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών
 • 1-2 μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων. ( Κάθε πρόγραμμα μοριοδοτείται με ένα μόριο. Επιτρέπεται η μοριοδότηση μέχρι δύο προγραμμάτων).
 • Για την επιλογή Διευθυντών – Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): Επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, ή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2
 • Για την ένταξη στους πίνακες των υποψήφιων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων: Ε 600.1.2/1η ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για τη μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στις δομές του ΟΑΕΔ (Ι.Ε.Κ., Σ.ΕΚ., Π.Σ.Ε.Κ.): Σύμφωνα με το νέο νόμο για το σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 350€ και καταβάλλεται είτε εφάπαξ (πριν την έναρξη του προγράμματος με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής) είτε σε 5 δόσεις. Για την υποβολή της αίτησης προϋπόθεση αποτελεί η επισύναψη του αποδεικτικού κατάθεσης. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται έγκριση ή απόρριψη της  αίτησης εγγραφής. Τρόπος καταβολής των Δόσεων: 5 Δόσεις των 70€ 1η  Δόση με την αίτηση εγγραφής 2η Δόση με την ολοκλήρωση της 1ης ενότητας 3η η Δόση με την ολοκλήρωση της 3ης ενότητας 4η  Δόση με την ολοκλήρωση της 5ης ενότητας 5η  Δόσης με την ολοκλήρωσης της 7ης ενότητα Εκπτωτική Πολιτική: Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200€ με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Για εργαζόμενους στο ΕΑΠ (ΣΕΠ, Διοικητικό προσωπικό) το κόστος ανέρχεται σε 200€. Ισχύει η καταβολή των δόσεων και για όσους δικαιούνται έκπτωση (5 δόσεις * 40€) Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ στα ακόλουθα στοιχεία.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΙΒΑΝ

SWIFT CODE

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΕΛΚΕ ΕΛΛHNIKO ANOIKTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

6319151450278

 

GR8401713190006319151450278

PIRBGRAA

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ & ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 80244

 

       
ΠροσοχήΣτην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και ο κωδικός του  προγράμματος (80244) προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων του καταθετηρίου καθώς βάσει αυτών εκδίδεται η απόδειξη μετά το πέρας του προγράμματος. Πληροφορίες : e-mail: meafora@eap.gr

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ο Αλέξης Κόκκος σπούδασε Νομικά και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Paris VIII. Πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης (1981-1987), του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης / ΙΔΕΚΕ (Πρόεδρος 1995-1997) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, 1997-2001), στο οποίο υπήρξε Καθηγητής, Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ίδρυσε την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2004), της οποίας είναι Πρόεδρος. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2006-2009) και συν-συντονιστής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2009-2011). Είναι μέλος της Ηγετικής Ομάδας του International Transformative Learning Association.

Έγραψε 18 βιβλία και 94 άρθρα για την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Journal of Transformative Education, Convergence, LifeLong Learning in Europe, RELA, Agora, International Journal of Education and Ageing, Andragogical Studies, International Journal of Vocational Education and Training, Adult Education/Critical Issues, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Nέα Παιδεία,κ.ά., καθώς και στους εκδοτικούς οίκους Jossey-Bass, Brill/Sense, Routledge, Nova Science Publishers, Palgrave Macmillan, Μεταίχμιο, διαΝΕΟσις. Επίσης, έγραψε 6 βιβλία που αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ.

Του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την Υποδειγματική Ηγεσία και Προσφορά του στη Διεθνή Κοινότητα Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτριών

Μαρία Καγιαβή
Η Μαρία Καγιαβή είναι εκπαιδευτικός και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΕΑΠ και διδάκτορας επίσης του ΕΑΠ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με κατεύθυνση τη Πολυδιάστατη και Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία.

Από το 1987 εργάζεται στην τυπική-μέση εκπαίδευση και από το 2004 απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων και κυρίως στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ από το 2010 έως το 2013 έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή στο 1o ΣΔΕ Κορυδαλλού. Σήμερα υπηρετεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός σε δημόσιο ΙΕΚ και ως καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε επιμορφώσεις προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας (στα ΠΕΚ, επιμόρφωση για τα project) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε προγράμματα για την τρίτη ηλικία.

Έχει ακόμα συντονίσει πλήθος βιωματικών εργαστηρίων για διάφορους φορείς, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την ΑΣΟΕ, στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου του Ναυπλίου και στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Χαροκόπειου πανεπιστήμιου.

Συμμετείχε στην ελληνική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig με τίτλο «ARTiT» και ως επιμορφώτρια στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη» του Οργανισμού ΝΕΟΝ, για το οποίο και έγραψε εκπαιδευτικό υλικό.
Έχει εισηγήσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη χρήση της τέχνης ως διδακτικό εργαλείο και παράγοντα ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού και μετασχηματισμού σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Ευφροσύνη Κωσταρά
Η Ευφροσύνη Κωσταρά είναι φιλόλογος, διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Frederick  καθώς και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 2020-2022 της έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η κατάρτιση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η προετοιμασία συγγραφής των Νέων Σχολικών Εγχειριδίων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Παράλληλα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τη διδακτική της αξιοποίηση, καθώς και στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Έχει συγγράψει εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας στο πλαίσιο εξ αποστάσεων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Από το 2020 είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση στο Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΈχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε διεθνής συλλογικούς τόμους και είναι συνεπιμελήτρια συλλογικού τόμου που αναμένεται να εκδοθεί το 2021 από το Routledge.

Συχνές Ερωτήσεις

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του και ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό meafora  πλεονεκτούν σε σχέση με άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα επειδή διακρίνονται για : 

 • Το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και την ποιότητα του  περιεχομένου των σπουδών
 •  Το απόλυτα εξειδικευμένο επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό
 • Τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευομένων
 • Τις σύγχρονες – πέρα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση-  συναντήσεις με τους διδάσκοντες για την επίλυση προβλημάτων και αποριών που ανακύπτουν στη διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Όλα τα προγράμματα του meafora, είναι προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. , που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιούνται και αξιολογούνται από ακαδημαϊκά και επιστημονικά στελέχη του Πανεπιστημίου.

Μετά από το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα λάβετε πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που θα μπορείτε να χρησιμοποιήστε για τη μοριοδότησή σας είτε για προσλήψεις – διορισμούς είτε για την επιλογή στελεχών. Η μοριοδότηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του προγράμματος που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε.

Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε μπορείτε να μοριοδοτηθείτε για διάφορες κατηγορίες διορισμών – προσλήψεων και επιλογής στελεχών. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση των σχετικών μοριοδοτήσεων με βάση τους σχετικούς νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις.

Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια με την εγκυρότητα και την πιστοποίηση του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Μοριοδότηση Σεμιναρίων

ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Εφόσον το σεμινάριο είναι διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και  πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών τότε μοριοδοτεί ως εξής:

Εάν η επιμόρφωση ΑΕΙ (πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. είναι συνολικής διάρκειας 300 τουλάχιστον ωρών ή 9μηνης τουλάχιστον διάρκειας τότε μοριοδοτεί και τα στελέχη εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4823/21 ως εξής:

Για την κατάταξη στον επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής:

·         Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας  τουλάχιστον 400 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών.

•         2 μόρια σε Υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).

 

•         1-2 μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

( Κάθε πρόγραμμα μοριοδοτείται με ένα μόριο. Επιτρέπεται η μοριοδότηση μέχρι δύο προγραμμάτων).

•         Για την ένταξη στους πίνακες των υποψήφιων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων:

•         Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα που ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών

•         2 μόρια σε Υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019).

 

·         Για την επιλογή Διευθυντών – Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.):

Επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, ή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2

 

•         Για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.):             

10 μόρια  (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).

 

 

 

•         Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):

 

Επιμόρφωση σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ή -επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2).

 

 

 

•         Για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018): 

ü  Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3).

 

ü  Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3.

 

 

·         Για τη μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στις δομές του ΟΑΕΔ (Ι.Ε.Κ., Σ.ΕΚ., Π.Σ.Ε.Κ.):

ü  Σύμφωνα με το νέο νόμο για  το σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 20/12/2023 (νόμος 5078/2023), πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες για πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα.

 

 

 

Τα  εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματά του meafora και  του Κ.Ε.ΔΙ..ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π., απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να εμπλουτίσει γνώσεις και δεξιότητες σε  θέματα εκπαίδευσης, και δια βίου μάθησης.

Ειδικότερα απευθύνονται σε:

 • Εκπαιδευτικούς), στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων.
 • Πτυχιούχους καθηγητικών σχολών και αποφοίτους ΑΕΙ/ ΙΕΚ  κ.ά. που επιδιώκουν πρόσληψη ή διορισμό σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Φοιτητές/τριες
 • Ανέργους που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτές και υποψήφιους εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές και υποψήφιους εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Ειδικό διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • Διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους/ες στην Εκπαίδευση
 • Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές με ευάλωτες ομάδες

Η αίτηση για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά online με τη συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος που θα βρείτε στην σελίδα του κάθε πογράμματος, είτε με συνημμένη αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meafora.gr.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο σύνδεσμο που θα βρείτε στη σελίδα του κάθε προγράμματος και η κατοχύρωση της αίτησης γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αναγράφεται παρακάτω:

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

-Aπολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

-Αστυνομική ταυτότητα

Ο  αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση του τέλους συμμετοχής.

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στην κατάθεση οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος π.χ. «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση»

Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται στο eee@eap.gr ως επισυναπτόμενο Υπόψη κ. ………….  .

Πληροφορίες: Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι η κ. ……………………………   τηλ. 2610367681, eee@eap.gr

Η εγγραφή στο πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν καταβληθεί στον αναφερόμενο  λογαριασμό του Ε.Α.Π.  είτε η  πρώτη  δόση του  ποσού των διδάκτρων κάθε προγράμματος, είτε το ποσό εφάπαξ (όπου απαιτείται).  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της αναλυτικής παρουσίασης του προγράμματος. 

Μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης μαζί με τους κωδικούς (username και password) με τους οποίους θα μπορείτε να έχετε πλέον πλήρη πρόσβαση στην ολοκληρωμένη μαθησιακή πλατφόρμα του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση για τη διευκόλυνση των εκπαιδευμένων και την υποστήριξή τους, ο οδηγός σπουδών κάθε προγράμματος προβλέπει εναρκτήρια  εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνάντηση για την οποία θα υπάρξει ειδοποίηση σε κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, τόσο μέσω της μαθησιακής πλατφόρμας όσο και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μία από τις  καινοτομίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. και του meafora, είναι ότι στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας του προγράμματος, προβλέπονται σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις με τους διδάσκοντες όπου θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες – κατευθύνσεις για τη στήριξη των εκπαιδευομένων.

Μπορείτε να απευθύνετε την ερώτησή σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meafora.gr, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή μέσω του chatbot της σελίδας.